weerstand erkennen

Weerstand erkennen: zo gebruik je het in jouw communicatie

Zo zeggen ‘ze’ minder makkelijk nee op je vraag

‘Als ze maar niet denken dat ik hier ook in mee ga.’

‘Ik werk hier al 17 jaar, ik heb al zoveel dingen voorbij zien komen…’

‘Prima, maar dat hoeft allemaal niet in mijn buurt te gebeuren.’

Wil jij dolgraag mensen enthousiast maken voor je nieuwe plannen? Maar heb je te maken met een groep die helemaal niet mee wil? Gefeliciteerd, dan heb je te maken met wat (frisse?) weerstand.

Eerlijk is eerlijk, je weet ook heus wel dat niet iedereen op verandering zit te wachten. Maar het kan toch moeilijk zijn om met al die tegengeluiden om te gaan. Misschien ben je geneigd om de weerstand te negeren, omdat je er juist niet meer aandacht op wil vestigen.

Soms vertraagt weerstand je hele proces of project en dat is natuurlijk heel onwenselijk. Je kunt ook op een andere manier met weerstand omgaan. Weerstand erkennen, wat jou dat oplevert, lees je in dit artikel.

Waarom is dealen met verandering zo onwijs ingewikkeld?

Wat is dat nu eigenlijk precies, die weerstand? De weerstand die we voelen bij (ongewenste) verandering, is een emotionele reactie. We zijn bang voor de impact en gevolgen van verandering. Het is ook een fysiologische reactie in ons brein. Ons gedrag veranderen, op een andere manier iets doen, vereist gewoon meer kracht van onze hersenen.

Als mens kun je je gedrag aanpassen, maar het is een moeilijk en pijnlijk proces – zelfs voor het brein zelf. Dat is goed om je te realiseren als je te maken hebt met weerstand. Wanneer je collega, klant of inwoner zich onprettig voelt bij zo’n ongewenste verandering, kan het lastig zijn om met tegendruk om te gaan. Maar als je op een empathische manier omgaan met weerstand, heeft dat een wonderlijke uitwerking op het gedrag van je doelgroep.

Timing is alles, geef al vroeg aandacht aan weerstand erkennen.

Wil je weerstand erkennen of op een andere wijze benaderen? Dan moet je wel weten welke bezwaren er zijn bij je doelgroep. Het is heel nuttig om je hierop al in te stellen bij de start van een veranderproces of project. Dit klinkt als een open deur, maar vaak wordt er door gemeentes en bedrijven niet genoeg gedaan om op tijdig op weerstand te anticiperen. Dat is jammer, want communicatie die pas komt na de weerstand, is minder effectief. Als je een project start, bekijk dan eerst proactief waar jouw stakeholders precies mee zitten.

Je inwoner vindt het bijvoorbeeld ’teveel werk’ om afval te scheiden.

Of je scholier vindt lezen ‘niks aan’ als er te weinig plaatjes in het boek staan.

Ben je niet helemaal zeker van waar je klant of bewoner mee worstelt? Of denk je dit juist al te weten? Wees dan voorzichtig met aannames doen – hiervoor kun je ’t best echt in gesprek gaan met je stakeholders. Dat is hard nodig, want als je zelf bewust bezig bent met het klimaat, heb je soms de neiging om te denken dat dit voor iedereen geldt. Het gevaar ontstaat dan dat je belangen van inwoners of andere stakeholders over het hoofd ziet.

Luister en stel open vragen over de bezwaren die je hoort 

Ben je de wijk in gegaan en heb je geluisterd naar je klant, inwoner of andere stakeholder, dan snap je precies welke weerstand er is. Als je actief luistert, kun je je in deze persoon verplaatsen, ook als je inhoudelijk ander over het onderwerp denkt. Je kunt empathie tonen, echt begrijpen waar hij zich zorgen over maakt en hierover open vragen stellen.

Bovendien gaat bezwaren uit de weg ruimen beter als je ook echt een drempel of twijfel noemt die je klant ook echt herkent. Je kunt de tegenargumenten wegnemen, voordat je klant of er mee op de proppen komt. Daardoor wordt het voor je doelgroep moeilijker om nee te zeggen op je vraag.

Het is echt vitaal dat je snapt wat hem of haar nu tegenhoudt om iets te doen, want anders hebben jouw tegenargumenten om anders te doen helemaal geen effect. Kun jij benoemen welke weerstand er is, dan kan dit ervoor zorgen dat jouw stakeholder je ook op een positieve manier bekijkt. En dat betekent dat er bij jouw klant meer bereidheid ontstaat om te doen wat jij vraagt. Formuleer daarom je zinnen zo, dat ze de weerstand tackelen, zoals:

“Ik begrijp dat het lastig is.. ”

“Ik snap dat het tijd kost, maar..” 

Wat is het effect van deze communicatie?

Stel je voor, je ziet de weerstand, je hoort de bezwaren en je communiceert proactief. Wat zou dit betekenen voor jouw project? Hoe zou dit het proces vereenvoudigen?  Een empathische benadering maakt het verschil tussen informatie zenden en daadwerkelijk een verandering realiseren.

Soms denken we als wereldverbeteraars dat elke stakeholder gewoon nog meer informatie nodig heeft om de keuze te maken. Of dat iedereen wel ziet dat er nu eenmaal offers gebracht moeten worden. Maar dat is lang niet altijd het geval. Ook de juiste timing, de juiste toon en de juiste betrokkenheid maken een enorm verschil.

Alle do’s op het gebied van weerstand: 

 • Denk aan de juiste timing, communiceer ook al aan het begin van het project
 • Investeer tijd en aandacht in het achterhalen van bezwaren, stel open vragen
 • Luister actief, wees open en neem de bezwaren mee in je communicatie

Met weerstand erkennen krijg je uiteindelijk meer voor elkaar.

 

participatiesamenleving

Als organisatie meedoen in de participatiesamenleving

Het lijkt nog niet zolang geleden dat de koning het voor het eerst had over de participatiesamenleving als begrip. Maar sinds 2013 heeft het woord steeds meer vorm gekregen. Lokale initiatieven, burgerwachten, groentetuintjes delen, iedereen kent wel een manier waarop mensen zich verenigen in collectieven.

Maar de participatiesamenleving gaat vaak veel verder dan een stukje participizza delen met je buurman. Het betekent voor bedrijven en gemeenten een andere manier van communiceren. Als organisatie of gemeente verandert deze maatschappelijke ontwikkeling de hele verhouding met je stakeholders.

Actieve inwoners of burgers laten zich meer horen en willen nauwer betrokken worden bij je besluiten. Op welke manier overleg je met deze verenigde burgers over allerlei nieuwe soorten vragen en wensen? We geven je een aantal tips mee uit de praktijk.

Hoe betrek je stakeholders bij je (participatie) projecten?

Wil je inwoners of stakeholders betrekken bij projecten of plannen? Wees duidelijk over je bedoelingen. Als je een participatietraject ingaat, is het goed om te bedenken welke beslissingen er door jou al gemaakt zijn en wat nog aan te passen is.

Als je eigenlijk al besloten hebt wat er moet gebeuren en het al vastligt? Typisch geval van een ‘wassen neus.’ Dan heeft het weinig zin om je inwoners nog te betrekken bij je plannen. Zij zullen zich eerder gefrustreerd voelen, omdat het dan pijnlijk duidelijk is dat hun input te laat of niet gewenst is. Beslis vooraf of de input en betrokkenheid van inwoners nog gewenst is en op welk moment dit past in het proces.

Vraag jezelf af welke input je wenst

Wil je inwoners of stakeholders laten meedenken? Heel fijn, het is vaak heel waardevol voor je project. Vraag je van tevoren af waar ze dan precies over mogen beslissen. In hoeverre mogen ze van jou meedenken? Bedenk waar er ruimte is in je programma of project om aanpassingen te doen op basis van hun nieuwe input.

Waar zou jij als organisatie praktische tips en adviezen bij kunnen gebruiken? Op welke manier wil je graag input van mensen verzamelen? Kortom, stel kaders over de betrokkenheid en manier waarop je informatie van inwoners wil ontvangen. Zo is het voor iedereen duidelijk wat er al vastligt en wat inwoners of stakeholders zelf nog kunnen beïnvloeden.

Informeer je stakeholders vroeg over je plannen

Betrek je stakeholders op tijd in waar je mee bezig bent! Als je aan de start staat van een project of verkennend onderzoek aan het doen bent, is dit het perfecte moment om je inwoners alvast te gaan informeren. Maak een duidelijke website waarin je in begrijpelijke tekst (B1 niveau) concreet vertelt wat je plannen zijn en wat dit voor je stakeholders betekent.

Overweeg je bijvoorbeeld om huizen te laten bouwen en onderzoek je waar dit mogelijk zou zijn? Leg aan je inwoners uit waar je mee bezig bent en hoe dit hun woongenot of leefomgeving zou kunnen beïnvloeden. Creëer bij een maatschappelijk probleem ook herkenning bij je inwoner, waardoor deze meer begrip krijgt voor je plannen. Zo creëer je op tijd (meer) draagvlak voor je beslissingen en voorkom je dat er onnodig veel onvrede ontstaat.

Wat kun je als organisatie leren van de participatiesamenleving?

Je ziet het, de participatiesamenleving vraagt van iedere organisatie een bredere blik en een flexibele houding. Elk participatieproces is anders en ieder traject vraagt om een ander soort aanpak. Toch kun je altijd achteraf samen met stakeholders analyseren wat anders had gekund en daarvan leren.

Want deze participatiesamenleving geeft je als organisatie ook de gelegenheid om je een nieuwe rol eigen te maken. Samen met actieve burgers of bewoners kun je werken aan een initiatief dat ook in de praktijk aansluit op echte wensen. Zo komen beleid en praktijk bij elkaar en creëer je precies die participizza, die iedereen een voldaan gevoel geeft.

duurzaam ondernemen

Communiceren over duurzaam ondernemen: de do’s en don’ts

Duurzaam ondernemen? Zo praat je over je goede groene gedrag!

Steeds meer organisaties houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Een goede ontwikkeling die je ook nog eens extra omzet kan opleveren. Wil jij gaan communiceren over je goede groene gedrag? Vertel jij je stakeholders precies wat ze willen horen over je maatschappelijk verantwoorde acties? Praat jij op een aantrekkelijke manier over duurzaam ondernemen? Wij geven je 5 tips.

1. Het gaat niet om wat je zegt, maar om wat je doet aan duurzaam ondernemen

First of all: het gaat niet om wat je zegt, maar om wat je doet. Communiceer dus alleen als je ook echt verantwoordelijkheid neemt in de manier waarop je je kernactiviteiten uitvoert ten aanzien van het milieu en de sociale context. Iedereen in de organisatie moet deze verantwoordelijkheid voelen. Begin daarom met het maken van een integrale visie op duurzaam ondernemen. Maak deze visie samen met medewerkers zodat je meteen draagvlak creëert. En zorg voor commitment vanuit de top.

 • Ontwikkel een integrale visie op duurzaam ondernemen
 • Zorg voor draagvlak in de organisatie
 • Begin niet zonder commitment vanuit de top

2. Maak medewerkers onderdeel van de nieuwe cultuur

Nu je een integrale visie hebt ontwikkeld, moet je zorgen dat deze visie in ieders DNA terecht komt. De praktijk van duurzaam ondernemen is meer dan het publiceren van cijfers in jaarverslagen. Een organisatie die daadwerkelijk duurzaam onderneemt, introduceert een nieuwe manier van denken en doen. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen: zowel voor inkoop, productie, verkoop en onderhoud als voor HRM en marketingcommunicatie.

 • Zorg dat iedereen in de organisatie weet wat de visie op duurzaam ondernemen is en wat er verandert in de dagelijkse gang van zaken

3. Communiceer extern nooit meer dan intern kan worden waargemaakt

Natuurlijk wil je als organisatie publiciteit genereren rondom jouw goede duurzame gedrag. Het kan je zelfs meer omzet opleveren! Maar communiceer nooit meer dan intern kan worden waargemaakt. De maatschappelijke opinie is machtig en stakeholders zijn kritisch, een klein foutje kan grote gevolgen hebben.

 • Communiceer alleen datgene dat je waarmaakt

4. Stem je communicatie af op de doelgroep

Gaat je hele bedrijfsvoering om of ga je een duurzame lijn ontwikkelen? Maak in beide gevallen een duidelijke segmentatie van de doelgroep. Wie is ontvankelijk voor het duurzame product of de duurzame dienst? En wie is meer geïnteresseerd in de (technische) specificaties en de prijs? Spreek je verschillende doelgroepen op een andere manier aan en stem de communicatieboodschap af op de doelgroep.

 • Maak een doelgroepensegmentatie
 • Ga in gesprek met de doelgroep. Wie weet beter wat de consument wil dan deze zelf?
 • Stem je communicatieboodschap af
5. Mix met je communicatiemiddelen

Klaar om naar buiten te gaan? Kies de juiste mix van communicatiemiddelen.

aardgas

Aardgasvrij? Zo informeer je over stoppen met aardgas

Stoppen met aardgas, zo krijg je ook je bewoners mee

Nederland gaat stoppen met het gebruiken van aardgas. Dit betekent concreet dat huishoudens en gebouwen een alternatief moeten gaan gebruiken voor het koken en stoken. Ook in Zoetermeer maken ze plannen voor het aardgasvrij maken van de stad. De wijk Palenstein is de eerste bestaande Zoetermeerse wijk die vóór 2040 aardgasvrij wordt. Code C helpt met de bewonerscommunicatie op weg naar aardgasvrij. In deze blog tips over hoe je zo’n traject aanpakt.

Vier tips voor het informeren over aardgas en alternatieven

Bij bewoners roept ‘geen aardgas meer’ veel vragen op. Welke mogelijkheden en alternatieven zijn er? Welke financieringen en ondersteuningen biedt de gemeente aan? Hoe gaat mijn huis er straks uitzien? En wanneer gaat er iets veranderen? Tip 1: Heldere informatie en duidelijke communicatie is belangrijk. Maar wat als je niet alle antwoorden kunt geven op de vragen die er zijn? Tip 2: Vertel dat je niet alle antwoorden hebt en ben transparant in de onzekerheid en onduidelijkheid die er nog is. En wacht niet met communiceren tot je alle antwoorden kunt geven (tip 3). Het is nu actueel en veel in het nieuws, dus haak daar op in (tip 4).

Informeren en luisteren naar vragen die er zijn

Goed informeren staat centraal tijdens de overgang, maar vergeet niet goed te luisteren naar de vragen die bewoners hebben. Voor iedere bewoner kan de vraag anders zijn. In Zoetermeer hebben we ervoor gekozen om alle bewoners in de wijk met een wijkbericht te informeren. Geen brief vanuit de gemeente maar een samenwerking met de woningcorporaties en de netbeheerder. Gezamenlijk hebben we een communicatieaanpak opgesteld met een eenduidige kernboodschap, zodat bewoners, of het nu een huurder is of een particuliere eigenaar, hetzelfde verhaal horen.

Wanneer wordt mijn huis aardgasvrij?

Na het informeren via een wijkbericht hebben we met een informatiekraam op een duurzaamheidsmarkt inwoners de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Daar ter plaatse zijn we gestart met verzamelen van e-mailadressen van inwoners die graag op de hoogte willen blijven. Om ook met het oog op de nieuwe Privacywetgeving alle mensen te kunnen bereiken. In juni staat een bewonersbijeenkomst gepland waar we geïnteresseerden gaan informeren over de mogelijke alternatieven voor aardgas in de wijk Palenstein. En ook wanneer welk huis aangepakt wordt of moet worden of tot wanneer er in ieder geval zeker nog niets gaat gebeuren. Want dat is wat mensen willen weten: wanneer ik?